Ostatnie pożegnanie Kol. Heleny Ostachowskiej
21 czerwca 2022
MAMY PLAN
4 lipca 2022

Zmarł Zdzisław Ścipiór

W wieku 70 lat odszedł nagle Zdzisław Ścipiór z Kosówki w gminie Czarnocin, ofiarny działacz ZSL i PSL; w latach 80 ub. wieku sekretarz Gminnego Komitetu ZSL w Czarnocinie.Był współzałożycielem pierwszego w gminie koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Śp. Zdzisław po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Śniadeckich w Kielcach. Później studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie nauki społeczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Był fanatykiem sportu. Żegnamy dobrego, serdecznego Człowieka, wyjątkowego erudytę a zarazem uczynnego i skromnego kolegę. Był uosobieniem tradycyjnych pozytywne cech chłopskich takich jak:upór, rzetelność, solidność, odporność na koniunkturalizm, wierność wyznawanym ideałom. Takim Go zapamiętamy. Żegnaj Zdzisławie. Cześć Twojej pamięci.