Młodzi Ludowcy z powiatu koneckiego pamiętają
30 października 2017
Oddali pokłon zmarłym Ludowcom – Cześć Ich Pamięci!
3 listopada 2017

Zjazd Sołtysów Powiatu Kieleckiego – zdjęcia

150 sołtysów z miejscowości położonych w powiecie kieleckim oraz wójtowie, burmistrzowie, radni i samorządowcy z województwa świętokrzyskiego spotkali się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu.