Wojewódzkie Święto Ludowe 2022
6 czerwca 2022
Ostatnie pożegnanie Kol. Heleny Ostachowskiej
21 czerwca 2022

Zielone Świątki

05 czerwca 2022 r. pod pomnikiem trzykrotnego premiera Wincentego Witosa przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli kwiaty.