Nowa Radna PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
3 lutego 2021
Europosłowie PSL skuteczni w Unii Europejskiej
4 lutego 2021

Z prac Klubu Radnych PSL w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Radni Klubu PSL zgłosili następujące wnioski:

Radny Andrzej Swajda zgłasza poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2041 dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej 758 z środków Krajowego Planu Odbudowy implementującego Fundusz Odbudowy UE.

Radna Jolanta Tyjas zgłasza poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2041 dotyczącą budowy II etapu obwodnicy Włoszczowy z środków Krajowego Planu Odbudowy implementującego Fundusz Odbudowy UE.

Radny Grzegorz Gałuszka w dyskusji nad projektem stanowiska dotyczącego szczepień przeciw COVID-19. Zgłosił wniosek o zakupienie dodatkowych szczepionek.