Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czarnca
10 maja 2017
Pierwsze miejsca dla powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
15 maja 2017

Wybudujmy razem

Rada Miasta w Kielcach 27 marca podjęła uchwałę o wskazaniu miejsca pod budowę pomnika Wincentego Witosa. Pomnik wybitnego polityka, męża stanu i przywódcy ruchu ludowego ma stanąć na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Bodzentyńskiej i Al. IX Wieków Kielc.

 

 

Tym samym mamy za sobą kolejny etap prowadzący do realizacji tego ważnego dla ruchu ludowego zamierzenia. Zamiarem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika  jest odsłonięcie go w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić 100. rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę, w którym to dziele Witos odegrał niebagatelną rolę.

Wpłat na budowę monumentu można dokonywać na Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach z siedzibą w Celinach 28, 26-035 Raków , nr rachunku 50 1540 1014 2005 7321 5275 0002.