Ruszyła przebudowa ulicy Kieleckiej w Odrowążu
25 sierpnia 2017
Ludowiec Świętokrzyski
29 sierpnia 2017

Wspominali Władysława i Zofię Pokusów, których fundacja pomaga młodzieży

Założyli Fundację Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, dzięki której między innymi udało się wyremontować Szkołę Podstawową w Oblekoniu. Po raz kolejny w Oblekoniu odbyła się uroczystość dla uczczenia pamięci Zofii i Władysława Pokusów, założycieli fundacji.

Władysław Pokusa, urodził się 19 lutego 1912 roku, pochodził z Oblekonia na Kielecczyźnie. Przed wojną był działaczem ZMW „Wici”, przewodniczył tej organizacji w Kielcach.

Był wielkim patriotą i wielbicielem młodzieży polskiej. Uważał, że młodzież wiejska powinna się zintegrować, podnieść poziom agrokultury i intelektualny wsi, która ma do odegrania ważną rolę w Polsce i w Europie. W tym celu powołał prywatną fundację im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Za całokształt działalności na rzecz Ojczyzny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Władysławowi Pokusie Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Władysław Pokusa zmarł 18 lutego 2003 r. w Kanadzie w wieku 91 lat. Zgodnie z wolą Fundatora prochy zostały sprowadzone do Polski i uroczyście pochowane na cmentarzu w Oblekoniu

Zofia Pokusa urodziła się w Montrealu. W 1939 roku, będąc drużynową (z harcerstwem w Montrealu związana była od jego początków, tj. od 1937 roku), wyjechała do Polski na kurs harcerski. W Ojczyźnie dostała się w sam środek wojennej zawieruchy. Po ciężkich perypetiach via Lwów, Warszawa i Ryga przedostała się do Szwecji, a stamtąd do USA. W 1941 roku wita w Montrealu, w imieniu harcerstwa polskiego, premiera i naczelnego wodza Władysława Sikorskiego. Posiada dyplom montrealskiego Konserwatorium Muzycznego. Była gwiazdą operetkową Oux` Variettes Lyrques de Montreal. W środowisku polonijnym, i nie tylko, znany jest dorobek Zofii Pokusy jako pedagoga muzycznego. Ukoronowanie jej kariery stanowiła 35-letnia praca w roli założyciela i kierownika dwóch tanecznych zespołów polonijnych: „Cracovia” oraz „Polonez”, z którymi przyjeżdżała na Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych do Rzeszowa. Jest laureatką nagrody im. Oskara Kolberga. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zofia Pokusa zmarła 1 maja 2007 roku w London w Kanadzie w wieku 93 lat.