Domagamy się pomocy dla poszkodowanych sadowników
31 maja 2017
Paczka dla kombatanta
31 maja 2017

Wspierają lokalną społeczność

– Jest to kolejna tura umów, które podpisujemy z przedsiębiorcami za pośrednictwem lokalnych grup działania. To niezwykle ważne działanie, które pobudza kapitał społeczny i daje szanse tym, którzy widzą nisze w swoich lokalnych gospodarkach na rozwinięcie się – mówił Piotr Żołądek, prezes Zarządu Powiatowego PSL Kielce ( ziemski) podczas podpisania umów z przedsiębiorcami , którzy otrzymają wsparcie na rozwój i tworzenie działalności.

Łącznie podpisanych zostało dziewięć umów na kwotę ponad 1,3 miliona złotych. Wybrane do dofinansowania projekty przedstawiła Anna Łubek, prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, która opowiedziała również o działaniach kierowanej przez siebie organizacji.

– Mamy ogromną liczbę młodych ludzi, którzy doskonale znają rynek, nie tylko swój lokalny, ale również europejski. Właśnie dlatego mieliśmy ogromne zainteresowanie tym konkursem, a ci, którzy przygotowali najlepsze projekty, są dziś z nami – Piotr Żołądek.

Wnioskodawcy ubiegali się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Miejscem podpisania umów było Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach, które samo powstało przy udziale środków unijnych.