O czarnym dniu dla polskiej wsi na konferencji w Kielcach
22 listopada 2016
Komitet Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach
23 listopada 2016

Wielkie remonty świętokrzyskich dróg… za pół miliarda złotych

Wybudowanie 45 km dróg wojewódzkich oraz przebudowa 78 km dróg wojewódzkich o łącznej wartości 551 400 000,00 zł – marszałek i prezes PSL w regionie Adam Jarubas podpisał z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim pre-umowy na dofinansowanie remontów dróg w województwie świętokrzyskim.

– Wartość tych inwestycji jest znacząca, więc ich realizacja wpłynie zapewne na kondycję firm w regionie. Zwykle jest tak, że nawet gdy wygrywają wykonawcy spoza regionu, to duża część prac jest wykonywana przez firmy lokalne – podkreślił marszałek Adam Jarubas.

Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie projektów polegających na budowie lub przebudowie dróg wojewódzkich poza obszarem Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych, autostrad oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach. Inwestycje mają m.in. poprawiać bezpieczeństwo i przepustowości ruchu na tych drogach (m.in. poprzez przebudowę skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowę chodników, wysp, azyli dla pieszych, zatok autobusowych), ale jako element większego kompleksowego projektu.

Wśród podpisanych  projektów znajdują się te, na które rozstrzygnięto już przetargi, m. in.: rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 od Ostrowca przez Bałtów i Tarłów w kierunku granicy województwa czy budowa obwodnicy Ćmielowa z rozbudową drogi wojewódzkiej 755. Pozostałe projekty to: obwodnica Staszowa w ciągu drogi 764, obwodnica Klimontowa w ciągu drogi 758, budowa mostów nad Wisłą i Nidą w Nowym Korczynie, budowa obwodnicy Zbludowic w ciągu drogi 973, obwodnicy Pińczowa w ciągu drogi 766, obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi 768, obwodnicy Kazimierzy Wielkiej z rozbudową odcinka drogi 768, rozbudowa drogi 728 w gminach Łopuszno i Radoszyce (odcinek 18,5 km), 6-kilometrowy odcinek Podgórze – Dąbrowa Małej Pętli Świętokrzyskiej, obwodnica Włoszczowy I etap w ciągu drogi 786. Na część z tych zadać już ogłoszono przetargi lub są one przygotowywane.

W ramach Działania „Infrastruktura drogowa” do składania wniosków uprawniony był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który złożył 13 projektów. Koszt całkowity tych inwestycji to 557 100 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 441 104 950, 00 PLN, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych.