Dzień Niepodległości w Opatowie
14 listopada 2016
Tradycją się nie handluje – mówi Adam Jarubas do Anny Krupki
15 listopada 2016

Wieczór poetycki z Mieczysławem Józefem Sala

13 listopada w Bielinach odbyło się spotkanie z panem Mieczysławem Józefem Sala z okazji 30 – lecia pracy artystycznej. Ideą wydarzenia było przybliżenie sylwetki i twórczości seniora. Wieczór poetycki zorganizowany został przez Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielinach na czele z prezesem Arturem Armata wraz ze Stowarzyszeniem „Tradycja i Nowoczesność”.

Spotkanie z panem Mieczysławem Józefem Sala zorganizowane zostało dzięki życzliwości pana wójta Sławomira Kopacza oraz pani Anny Łubek – dyrektor Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. W pierwszej części spotkania nastąpiło podziękowanie za wieloletnią pracę artystyczną i społeczną dla pana Mieczysława Józefa Sala przez przedstawicieli samorządu gminnego. Następnie pan Mieczysław podziękował panu wójtowi za wieloletnią współpracę w publikacji swojej twórczości.

Podczas spotkania prowadząca wieczór poetycki pani Beata Marczewska nauczycielka dyplomowana historii i języka polskiego z Siemianowic Śląskich przeprowadziła krótki wywiad z panem Mieczysławem. Podczas wywiadu pojawiły się pytania dotyczące twórczości artystycznej oraz pracy zawodowej i społecznej pana Mieczysława.

Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli do lirycznego spotkania z poezją. Zaprezentowane zostały wiersze z 15 tomików pana Mieczysława Józefa Sali m.in.:

  • wiersz „Świat jest pełen niepokoju” z tomiku „Przez życie iść” – przeczytał pan marszałek Piotr  Żołądek;
  • wiersz „Ojczyste Gniazdo” z tomiku „Uwierzyć w siebie” – przeczytał pan Paweł Gratka prezes Forum Młodych Ludowców województwa świętokrzyskiego;
  • wiersz „Ziemio” z tomiku „Znamiona czasu” – przeczytał pan Damian Żelazny członek Stowarzyszenia „Tradycja i Nowoczesność”;
  • wiersz „Weźmy do ręki” z tomiku „Oczami Poety” –  przeczytał pan Adrian Ozga prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Nowoczesność”;
  • wiersz „Dramat historii” z tomiku „Na miarę Epoko” – przeczytała pani Ilona Rybka wiceprezes Związku Młodzieży Wiejskiej województwa świętokrzyskiego;
  • wiersz „Życie bez przyjaźni” z tomiku „Blaski i cienie świętokrzyskiej ziemi” –  przeczytała pani Grażyna Szczepaniak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lechowie;
  • wiersz „Tylko z prądem” z tomiku „O zacne życie” – przeczytał pan Zdzisław Dziarmaga wiceprezes Zarządu Gminnego PSL w Bielinach;
  • wiersz „Dokąd zmierzasz Polsko?…” z tomiku „U źródeł szczęścia” – przeczytał pan Marek Nowakowski prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielinach, wiceprezes Zarządu Gminnego PSL w Bielinach;
  • wiersz „Myśleć pozytywnie” z tomiku wierszy „W ferworze życia” – przeczytał pan Artur Armata prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielinach.

Po zakończeniu czytania wierszy zaproszono na scenę pana marszałka Piotra Żołądka – prezesa Zarządu Powiatowego PSL, pana Pawła Gratkę – prezesa Forum Młodych Ludowców oraz panią Ilonę Rybka – wiceprezesa Związku Młodzieży Wiejskiej województwa świętokrzyskiego, pana Artur Armata – prezesa Zarządu Gminnego PSL jak również wiceprezesów: Jana Brożynę, Zdzisława Dziarmagę i Marka Nowakowskiego.

Pan Mieczysław Józef Sala otrzymał z rąk pana Piotra Żołądka złotą koniczynkę za działalność społeczną oraz grawer na okoliczność 30-leciea działalności artystycznej. Z rąk pani Ilony Rybki przekazane zostały kwiaty oraz list gratulacyjny od pana Karola Klisia – prezesa ZMW w świętokrzyskim. Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielinach przekazał bukiet kwiatów, gratulację i podziękowania z pracę dla ludowców na ręce pana Mieczysława Józefa Sali.

To refleksyjne spotkanie z panem Mieczysławem Józefą Salą, jest uhonorowaniem pracy społecznej, zawodowej i twórczości artystycznej seniora. Wydarzenie połączone zostało z promocją najnowszego tomiku wierszy poety pt.: „Losowe zmagania” Wydawnictwo Sowello, Rzeszów 2016.