Nowoczesne przedszkole powstanie w Pacanowie
6 grudnia 2017
Adam Jarubas dla Onetu komentuje zmiany w rządzie
8 grudnia 2017

Ważna debata z rolnikami

– Jest wiele tematów, które nurtują obecnie naszych rolników. W ciągle zmieniającym się prawie samym rolnikom trudno nadążyć za kolejnymi przepisami. Rolnikom zależy na tym, by mogli normalnie pracować, inwestować bez obaw, że na drodze do ich rozwoju staną przepisy – powiedział Piotr Żołądek na debacie zorganizowanej dla rolników przez przez Powiatową Świętokrzyską Izbę Rolniczą Powiatu Kieleckiego oraz starostę kieleckiego Michała Godowskiego.

– Dzisiaj potrzebujemy sprawnego programu rozwiązywania problemów z udziałem wszystkich zainteresowanych. Nie może być tak dzisiaj że reformie łowieckiej dyskutuje się bez rolników, bez samorządów rolniczych czy przedstawicieli samorządów terytorialnych. My w tym procesie legislacyjnym powinniśmy uczestniczyć. Obecnie wiemy jak wprowadzana jest praktyka legislacyjna. A o skutkach nowych reform potem burzliwie dyskutujemy. Jest wiele absurdów, a odpowiedzialność zrzuca się na samorządy – dodał Piotr Żołądek.

 

Z kolei o egzekucjach komorniczych w gospodarstwie rolnym opowiadał Dariusz Karyś, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie. Szczególnie podkreślił dwa aspekty: ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych znacznie utrudniają rolnikom pozyskanie środków w celu polubownego spłacenia wierzytelności, wyłączenie od zajęć komorniczych nieruchomości i rzeczy ruchomych powoduje brak możliwości zabezpieczenia przez bank kredytów tym samym rolnicy mają znaczne trudności w ich uzyskaniu.

Ustawa i nowe rozporządzenie ogranicza organom egzekucyjnym w 90 procentach egzekucje co do składników znajdujących się w zasobach rolnika, poprzez ruchomości czyli, wszystko co znajduje się na podwórku rolnika, kombajny, ciągniki, maszyny rolnicze, bydło hodowlane. Między innymi komornik nie będzie mógł zająć budynków gospodarczych i gruntów rolnych niezbędnych do hodowli zwierząt, w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza. Spod zajęcia będą wyłączone również służące do produkcji roślinnej budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie, tunele foliowe i inspekty.

Dodatkowo wprowadzono obowiązek zasięgania przez komornika wprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym opinii izby rolniczej dotyczącej określenia zasobów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego dłużnika.

W toku dyskusji został poruszony problem wydawania opinii dla komorników przez izby rolnicze w świetle rozporządzenia z 5 lipca 2017 roku w sprawie określenia przedmiotu należących do rolnika, prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Ten zapis wzbudził skoro kontrowersji. Prezes ŚIR Ryszard Ciźla podkreślił, iż wydawanie opinii w zakresie zajęć komorniczych w gospodarstwach rolnych jest sprzeczne z ideą utworzenia samorządu rolniczego, który został utworzony by wspierał rolników.

– W myśl nowych przepisów, przedstawiciel izby rolniczej ma sprawdzić gospodarstwo, które będzie poddane procedurze komorniczej, pod kątem posiadania składników majątkowych. To duży kłopot dla działaczy izby rolniczych. Bo będą mówić o nas szpiedzy.  My protestujemy przeciwko takim działaniom – powiedział szef Izby Rolniczej.

Nie bez echa na sali odbył się kolejny temat – o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz Afrykański Pomór Świń.

– Nowelizacja ustawy przewiduje zmiany dotyczące hodowli zwierząt futerkowych. Zakazuje się hodowli lisów, norek, nutrii za wyjątkiem królików – powiedział Wiesław Wyszkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii. – Będzie obowiązywał całkowity zakaz utrzymania psów na łańcuchach i będzie obowiązkowe znakowanie psów, co jest dobrym rozwiązaniem. Ten zapis spowoduje likwidację w 80 procentach problem bezdomnych psów.
Jak poinformował lekarz, ostatni odnotowany przypadek Afrykańskiego Pomoru świń zanotowano w powiecie lubelskim, 28 listopada. – Ognisk do tej pory było 104 – dodał. – Dzików odnotowano 660 ognisk.

Omówiono zagadnienie rozszerzającej się na zachód kraju choroby świń przenoszonej przez dziki (ASF).Przedstawiciele rolników wnioskowali o wręcz drastyczne zmniejszenie ich pogłowia. Liczba ognisk ASF gwałtownie rośnie.

Dotychczasowe odstrzały są właściwie tylko „kosmetyczne”, a niedopuszczalne jest odławianie zwierząt i wypuszczanie ich na innym terenie. Zaostrzenie kar i restrykcje wobec rolników nie jest rozwiązaniem problemu, bo on tkwi w nadmiernej populacji dzików, nad którą nie ma kontroli. Jedynym rozwiązaniem będzie więc znacząca redukcja ich pogłowia.  Nasz kraj narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli. Rolnikom grozi likwidacja całych hodowli, a w skali kraju odbije się to na handlu, który może być ograniczony lub nawet wstrzymany.

 

Sporą dyskusję wywołały kwestie związane z funkcjonowaniem prawa łowieckiego w Polsce, gdzie jak podkreślano, największym problemem jest brak metodyki szacowania szkód. Omówiono współpracę rolników i myśliwych.

Na te kwestie wypowiadał się Jarosław Mikołajczyk, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach. Łowczy przedstawił zakres działalności myśliwych zrzeszonych w kołach łowieckich, omówił również zasady szacowania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. Rolnicy podkreślali, iż odszkodowania nie pokrywają w pełni ponoszonych strat, w tym panelu również podnoszono kwestię nadmiernej populacji dzików. Warto nadmienić tutaj, że samica dzika może w ciągu roku wydać nawet dwa pokolenia młodych-ok. 15 szt. Jeśli do tego dodać, że po roku młoda samica może być już dojrzała płciowo a zwierzęta mogą żyć nawet 40 lat, to już z tego przykładu, można sobie uświadomić olbrzymią skalę problemów. Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu kieleckiego zgłosiła konieczność jak najszybszego uruchomienia nowego prawa łowieckiego, którego wprowadzenie w życie zostało przesunięte z 1 stycznia 2017 roku, na 1 styczeń 2018 roku. W związku z powyższym do końca roku 2017 lub do czasu wypracowania nowych rozwiązań i ich wejścia w życie, szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania odbywa się na dotychczasowych zasadach. Nowe prawo powinno zagwarantować szacowanie strat wypłatę odszkodowań przez wojewodów, działających w imieniu skarbu państwa a tym samym właściciela dzikich zwierząt.

 

Rozmawiano także o emeryturach rolniczych w świetle nowych przepisów oraz zmianie ustawie o ustroju rolnym.