Jerzy Materek na liście PSL do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2 sierpnia 2018
Trwają dożynki. Wielkie Święto Rolników w naszym regionie [DUŻO ZDJĘĆ]
20 sierpnia 2018

Walczymy o zmianę w mieście!

Krzysztof Adamczyk, radny miasta Kielce oraz prezes Stowarzyszenia Czas Na Kielce będzie kandydował na prezydenta miasta z Naszym poparciem!

– Rozmowy, które prowadziliśmy, zaowocowały porozumieniem. Dotyczy ono wspólnego tworzenia list wyborczych do Rady Miasta Kielce i poparcia Krzysztofa Adamczyka w wyborach prezydenta Kielc. To zaszczyt, bo współpracując w Radzie Miasta z Krzysztofem nie było sytuacji, by zawieść się na jego słowie – mówił Dawid Kędziora, radny Rady Miasta Kielce oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w mieście. Rozmowy dotyczące współpracy trwały dosyć długo, jednak po konsultacjach ustalono, że wiele propozycji programowych stowarzyszenia Czas na Kielce, jest wspólnych z tymi prezentowanymi przez PSL.

– Obecnie pracujemy bardzo mocno dla miasta. Przygotowujemy program, który już niebawem przedstawimy mieszkańcom. Przygotowujemy także wspólne listy, na których jako kandydaci niezależni znajdą się także przedstawiciele stowarzyszenia – podkreślił Krzysztof Adamczyk. Samorządy nie muszą być na siłę upolityczniane, dlatego tam, gdzie jest to możliwe, PSL będzie wspierał kandydatów społecznych, nie zważając na to, czy posiadają legitymację partyjną- mówił Adam Jarubas.