Samorządowy Oskar dla Edmunda Kaczmarka
27 października 2017
Zaduszki Witosowe 2017
27 października 2017

Uroczysty jubileusz 25-lecia Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach – video, zdjęcia

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się obchody jubileuszowe 25-lecia istnienia Oddział Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach połączone z wystawą prac Władysława Sadłochy, jednego z członków kieleckiego Oddziału Towarzystwa. Prezes kieleckiego Oddziału Towarzystwa Stanisław Durlej przypomniał, że Oddział powstał 26 października 1992 roku jako jeden z pierwszych w kraju oddziałów terenowych. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym członkom Towarzystwa.

Medalem Wincentego Witosa odznaczeni zostali Dariusz Detka i Ryszard Nagórny. Odznaczeniem Złota Koniczynka uhonorowani zostali Stanisław Chałupczak i Tomasz Jakubczyk. Medale jubileuszowe na 120-lecie Polskiego Ruchu Ludowego otrzymali: prof. Mieczysław Adamczyk, Władysław Cieślicki, Stanisław Durlej, Jan Mazur i prof. Stefan Pastuszka.

Historię i założenia programowe Towarzystwa przedstawił prof. Stefan Pastuszka, przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i pierwszy prezes oddziału w Kielcach.

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne jest organizacją inteligencji ludowej, która nawiązuje do tradycji poprzedniczki z okresu międzywojennego. Główne cele Towarzystwa to m. in. animowanie środowisk naukowych, twórczych i inteligenckich, prowadzenie badań nt. wsi i rolnictwa, wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą ludową, propagowanie idei ruchu ludowego. Prof. Pastuszka w swoim wystąpieniu omówił niektóre z kilkudziesięciu pozycji wydanych przez Oddział w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Są wśród nich publikacje z zakresu twórczości literackiej, spraw społecznych, politycznych, ale też uwzględniające pozycję ruchu rudowego w województwie świętokrzyskim.

Ponadto osoby szczególnie zasłużone dla Oddziału Towarzystwa w Kielcach – zarówno członkowie, jak i przyjaciele – otrzymały dyplomy uznania Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach z okazji 25-lecia działalności w Kielcach. Był wśród nich m. in. Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz prezes Zarządu Głownego LTNK, ale też samorządowcy i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac Władysława Sadłochy, artysty malarza związanego z ziemią staszowską, który jednocześnie obchodził swój okrągły jubileusz 75-lecia. Gratulacje z tej okazji Władysław Sadłocha odebrał m. in. od marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Władysław Sadłocha to ceniony malarz i rzeźbiarz, konserwator obiektów o wartości historycznej, a także działacz i animator kultury. Artysta jest autorem ponad 2000 obrazów. Stosuje różnorodne techniki malarskie i rzeźbiarskie; tworzy akwarele, pastele, grafiki i obrazy olejne, rzeźbi w kamieniu i drewnie, wykonuje odlewy w brązie. Tematyka jego prac jest różnorodna – nie brakuje motywów patriotycznych, historycznych, przyrodniczych; jest też wiele portretów.