Święto Czynu Chłopskiego
19 lipca 2017
Protest
„Wolne Sądy” – protest opozycji
20 lipca 2017

Umowa na budowę obwodnicy Kazimierzy Wielkiej podpisana

Prawie 37,8 mln złotych będzie kosztowała inwestycja rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową obwodnicy Kazimierzy Wielkiej i budową obwodu drogowego. Wczoraj z udziałem marszałka Adama Jarubasa odbyło się podpisanie umowy na tę niezwykle ważną inwestycję.

– Podpisanie umowy dotyczącej budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, ma charakter roboczy, ale o randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że jest ona zwieńczeniem wielu lat przygotowań. Jest to jedno z trzynastu najważniejszych zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały w planie kierowanym do Unii Europejskiej jako najważniejsze inwestycje w województwie – mówił Adam Jarubas.

– Podpisanie umowy na realizację budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej jest zwieńczeniem kilkunastu lat starań samorządu powiatowego i gminnego. To bardzo ważne zadanie, które będzie miało wpływ na dalszy rozwój tego miasta i tego powiatu pod względem inwestycyjnym i gospodarczym – zaznaczył Jan Nowak, starosta kazimierski.

Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia 2018 roku, natomiast zakończenie robót budowlanych na 31 października 2020 roku. Wykonawca – konsorcjum TRAKT S.A. oraz PRI FART Kielce zobowiązany jest do: zaprojektowania, uzyskania wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacji budowy obwodnicy m. Kazimierza Wielka na podstawie koncepcji programowo przestrzennej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów– granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka” oraz opracowania koncepcji zagospodarowania terenu pod przyszły obwód drogowy.