Forum Samorządowe w Kielcach
23 stycznia 2017
Wspólnie kolędowali w Skalbmierzu
30 stycznia 2017

Świętokrzyscy samorządowcy bronią samorządów.

Świętokrzyscy samorządowcy bronią samorządów. Powołali Ruch Obrony Polskiej Samorządności.

Ruch Obrony Polskiej Samorządności Oddział Województwa Świętokrzyskiego powstał w regionie. Sołtysi, radni,  wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starości, marszałek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowali się w ruch społeczny, który jest przywiązany do wartości autonomicznego samorządu i broni go przed centralizacją państwa. – Będziemy przekonywać, że nie wolno zabijać aktywności lokalnej i niszczyć dorobku ludzi dbających o nasze małe ojczyzny – mówił prezes PSL w regionie i marszałek Adam Jarubas.

– Obecnie postępująca centralizacja zmierza nieuchronnie w kierunku wschodnim.  Ten nasz ruch społeczny ma być ponad podziałami,  ma wyrażać wolę mieszkańców o charakterze ponadpartyjnym. Są tu Ci, którym zależy na wartościach samorządowych – mówił Adam Jarubas, który podał przykłady decyzji odbierających kompetencje samorządom gminnym i powiatowym.

Więcej: Samorządowcy z całej Polski łączą siły. Bronią małych ojczyzn

Piotr Żołądek , prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kielcach i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podkreślił, że w tym niełatwym dla samorządowców czasie trzeba się jednoczyć i działać dla wspólnej sprawy: – Musimy połączyć wszystkie siły, być razem i tworzyć wielką samorządowa wspólnotę. To co dziś proponuje partia rządząca to zimna, polityczna kalkulacja, która ma na celu całkowite przejęcie władzy. Musimy mieć odwagę, determinację  i siłę, żeby wspólnie stawić tym planom czoła – mówił Piotr Żołądek.

Irena Marcisz, wójt Łopuszna  odniosła się do kwestii planowanej dwukadencyjności włodarzy: – Takie ograniczenie jest zamachem na demokrację. To niedopuszczalne. Jest wiele dobrych samorządowców, którzy cieszą się wielkim poparciem i za ich kadencji bardzo pozytywnie zmieniły się miejscowości – mówi Irena Marcisz.

Dla przykładu dobrych działań w samorządach Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego posłużył się konkretnymi liczbami: – Nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak lata funkcjonowania danego wójta, czy burmistrza,  mogą mieć znaczenie dla rozwoju gospodarki. W województwie świętokrzyskim jest o 426 firm więcej niż było w 2006 roku, o 93 procent poprawiły się wyniki finansowe brutto przedsiębiorstw, mamy drugi co do wielkości wynik – 16 – procentowego wzrostu długości nowych dróg, co przekłada się na bezpieczeństwo kierowców, a najwyższy procent w kraju zdobyliśmy budując kanalizację – wymienia Marek Szczepanik.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego podkreślił, że należy głośno mówić o planach rządu, jakie będą tego konsekwencje. Ostrzegł także samorządowców, że mogą się spodziewać  w swoich urzędach, instytucjach wizyt organów ścigania.

Pod powołaniem Stowarzyszenia Ruch Obrony Polskiej Samorządności Oddział Województwa Świętokrzyskiego podpisało się 26 stycznia ponad 100 samorządowców z regionu. Cały czas będą przybywać nowi, których założenie są zbieżne z celami inicjatywy: rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego, wspieranie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie postaw  zachowań obywatelskich, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz praw i wolności obywatelskich.

ograniczanie_kompetencji_samorzadow

STATUT_ROPS

uchwala o wyborze zarządu