O stratach dla Polski, w tym dla rolników na konferencji prasowej
11 czerwca 2018
Walne Zgromadzenie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
18 czerwca 2018

Święto Ludowe Powiatu Sandomierskiego

Od niemal stu lat zgromadzeni pod zielonym sztandarem kultywujemy piękną tradycję Święta Ruchu Ludowego, pozostając wierni wartościom i ideom Wincentego Witosa.

GALERIA ZDJĘĆ