„Kwartet Świętokrzyski” na wigilii u ludowców
12 grudnia 2016
Wigilia świętokrzyskich ludowców – Video
13 grudnia 2016

Świąteczne spotkanie Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach

Członkowie, sympatycy oraz przyjaciele Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Kielcach spotkali się u progu Nowego Roku 2017. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w  świątecznej atmosferze łamali się opłatkiem i życzyli sobie spokojnych świąt i pomyślności na kolejny rok. Prezes Stanisław Durlej w imieniu członków Towarzystwa złożył wszystkim świąteczne życzenia.

Ludowe Towarzystwo Naukowo – Kulturalne funkcjonuje od 1992 roku. Liczy ponad tysiąc członków w poszczególnych oddziałach w kraju. Skupia w swoich szeregach ludzi nauki, poetów i pisarzy, artystów tworzących kulturę ludową oraz działaczy ludowych. Posiada również własną uczelnię – Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach.
Oddział w Kielcach jest najliczniejszy w kraju, aktywny i prężnie działający.

13