Adam Jarubas, Wiceprezes PSL, Prezes ZW PSL w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego