Świętokrzyskie jest najważniejsze
13 grudnia 2018
Kielce. 145. rocznica urodzin wielkiego Polaka, patrioty, Premiera Rzeczypospolitej, współtwórcy Ruchu Ludowego – Wincentego Witosa.
23 stycznia 2019

Spotkanie świąteczne ludowców

Prawdziwych ludowców się nie da złamać, nie da się zastraszyć ani przekupić. Jesteśmy razem dla ponad 100 letniej tradycji i wartości, dla naszej Ojczyzny! Ponad 600 osób z całego regionu uczestniczyło w spotkaniu świątecznym Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach #ruchludowy #wspólnota #wartości #siła #pamięć #wolność #ojczyzna