Pierwsze miejsca dla powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego
15 maja 2017
Sztandar i wóz bojowy dla OSP Lechów
22 maja 2017

Spotkanie strażaków – ochotników

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego.

 

– Ideały naszej strażackiej służby musimy wpajać już dzieciom szkół podstawowych, aby mieć w przyszłości młodych ludzi w szeregach OSP. W służbie byłem 18 lat. Nauczyłem się od was odpowiedzialności, a wasz zapał dopingował mnie do dalszej pracy. Serdecznie za wszystko dziękuję – powiedział Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie świętokrzyskim.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali druhowie: Andrzej Bętkowski, Marek Długosz, Wojciech Fudalej, Jerzy Kurek, Zdzisław Leks, Michał Markiewicz, Krzysztof Nowak oraz Ireneusz Żak. Natomiast złoty znak związku otrzymali Marek Cieciura i Andrzej Rożkiewicz.

Prezydium odznaczyło również druhny Agnieszkę Łochowską i Bożenę Rem za zasługi dla pożarnictwa.

– W dzisiejszych czasach ciężko jest straży funkcjonować przy ograniczeniu środków na sprzęt, czy na szkolenie młodych ochotników. Martin Luther King powiedział: na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół. Dlatego bardzo ważne jest żebyśmy zachowali solidarność środowiska, żebyśmy pokazali, że jesteśmy razem – mówił marszałek Adam Jarubas.