Zaduszki Witosowe – uroczystości 6 listopada
2 listopada 2016
Przedsiębiorcy z Ożarowa świętowali jubileusz
7 listopada 2016

Spotkanie sołtysów powiatu kieleckiego

250 sołtysów z powiatu kieleckiego spotkało się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach na Powiatowym Zjeździe Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Oprócz sołtysów, nie zabrakło również władz administracji samorządowej: członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka, starosty kieleckiego Michała Godowskiego.

Piotr Żołądek uhonorował wszystkie osoby pracujące w zarządzie Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. – Za swoją pracę nie otrzymujecie żadnych wynagrodzeń. Nasz samorząd chce docenić waszą ciężką i czasami trudną pracę – argumentował członek Zarządu.

Gratulacje otrzymali: Feliks Januchta (Miedziana Góra), Kazimierz Łebek (Chęciny), Małgorzata Kozubek (Masłów Pierwszy), Grażyna Wawszczak i Andrzej Staniec (Zagnańsk), Zbigniew Rodenko (Połaniec), Janusz Bednarz (Górno) Stanisław Paw (Wilczyce), Zdzisław Treliński (Chęciny), Elżbieta Janiec, (Połaniec), Tomasz Tofil (Górno), Ryszard Mańkus (Górno).

– To już kolejne spotkanie sołtysów największego powiatu w Polsce, mamy blisko 350 sołectw. Dziękuję za tak wysoką frekwencję. Mam nadzieję, że tematy, które dzisiaj poruszymy, będą ciekawe i przełożą się na efekty działania w terenie. Zachęcam do skorzystania ze szkoleń oraz informacji praktycznych, które są bardzo potrzebne w codziennej pracy sołtysa – powiedział starosta Michał Godowski witając gości.

Starosta podziękował wszystkim sołtysom za ich codzienną pracę na rzecz wsi. – To sołtys organizuje życie na wsi, aktywizuje mieszkańców do działania i pracuje na rzecz lokalnego społeczeństwa. Wiem, że nie stronicie od ambitnych zadań. Dziękuję za dotychczasową współpracę, bez was nie byłoby tylu zmodernizowanych dróg czy innej infrastruktury gminnej. Każdego dnia czuję wasze partnerskie wsparcie. Dla mnie stanowi ono duża wartość – powiedział starosta.

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej – Feliks Januchta podziękował także wszystkim obecnym wójtom. – Za to, że jesteście z waszymi sołtysami. To dla nich bardzo ważne – powiedział.

Piotr Żołądek, który reprezentował samorząd województwa świętokrzyskiego zachęcał sołtysów, by korzystali z możliwości, jakie dają fundusze europejskie. – Jest wiele programów unijnych dedykowanym wsiom, społecznościom lokalnym, jak np. Europejski Fundusz Społeczny. Ważne jest, by wasze projekty były dobrze przygotowane – powiedział. Na koniec, Piotr Żołądek podziękował wójtom, burmistrzom, którzy umiejętnie sprawują władzę, zachęcając sołtysów do współdecydowania w ważnych sprawach dla gmin.
Podczas spotkania, sołtysi zdobyli wiedzę z zakresu rynku pracy, ubezpieczeń rolniczych, gospodarowania finansami. Reprezentant policji – Tomasz Zawadzki, Komendant Miejski Policji w Kielcach wspomniał o zmianach w zakresie bezpieczeństwa.

W trakcie Powiatowego Zjazdu Sołtysów Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej poruszano wiele tematów związanych z funkcjonowaniem samorządności na jej podstawowym szczeblu. O wypadkach w rolnictwie opowiedzieli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy przypominali o tym jak zachować bezpieczeństwo na wsi.

Na koniec zjazdu wszyscy zgromadzeni wypełniali test z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowany przez KRUS i Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas spotkania poruszane były sprawy, które dotyczą sołtysów, wsi i ich mieszkańców.