PiS dokonuje rozbioru Polski samorządowej
20 listopada 2017
Pluszaki dla małych pacjentów szpitalika
24 listopada 2017

Skutki reformy oświaty im nie straszne. Powiat buski szykuje nową bazę dla uczniów

– Jestem przekonany, że wykonane inwestycje i modernizacje zachęcą młodzież do kształcenia w naszych szkołach zawodowych – mówi starosta buski Jerzy Kolarz oraz prezes Zarządu Powiatowego PSL w Busku-Zdroju o trwającej inwestycji – budowie budynku dydaktycznego zlokalizowanego przy Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, który będzie nowoczesną i konkurencyjną bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego, dzięki której Powiat Buski stanie się dużym ośrodkiem dydaktycznym, kształcącym uczniów z kilku powiatów w południowej części województwa świętokrzyskiego.

 

Skutkiem reformy będzie znaczący wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, pomimo niżu demograficznego, który już za kilka lat przestanie być tak dotkliwy i będzie się stabilizował. Liczba oddziałów w szkołach zwiększy się na tyle, że budynki dydaktyczne nie pomieszczą wszystkich uczniów. Zmiany te oznaczają konieczne inwestycje w bazę dydaktyczną szkół.

Obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mieści się w dwóch znacznie oddalonych od siebie miejscach, co poważnie utrudnia proces dydaktyczny i wpływa na bezpieczeństwo uczniów. Ważnym aspektem, który był brany pod uwagę na etapie procesu decyzyjnego dot. rozbudowy bazy dydaktycznej, był brak zaplecza sportowego w „Budowlance” oraz niewystarczające zaplecze kształcenia praktycznego, zarówno w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak i w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych.

Projekt o nazwie „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat Buski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej Programem – Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W przyszłym roku szkolnym uczniowie popularnej „Budowlanki” będą uczyć się w nowym, w pełni wyposażonym budynku. Zadanie to w znacznym stopniu przy-czyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o nowoczesny innowacyjny sprzęt badawczy, nowoczesne technologie i urządzenia informatyczne, wprowadzenie nowych metod dydaktycznych uwzględniających również metodę eksperymentu, zwiększenie liczby zajęć z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w plenerze i kontakcie ze środowiskiem naturalnym, wprowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć realizowanych we współpracy z pracodawcami, czy zwiększenie liczby zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie nauczania zawodowego w kierunkach pożądanych na rynku pracy.

Z kolei modernizacja i rozbudowa bazy sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego bez wątpienia wpłynie na poprawę sprawności fizycznej uczniów, zapewniając im warunki umożliwiające trenowanie różnych dyscyplin sportowych, udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz zawodach i turniejach sportowych.

Szkoły objęte Projektem – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – oferują kształcenie w zawodach równoważnych i deficytowych, w związku z powyższym realizacja Projektu będzie miała wpływ także na zwiększenie szans na rynku pracy absolwentów tych szkół. Jest to niewątpliwie kolejny, bardzo ważny etap rozwoju obu szkół.