„Władysław Sadłocha. Portret niedokończony” – relacja oraz video z promocji albumu
6 kwietnia 2018
Obwodnica Staszowa – prace idą pełną parą
9 kwietnia 2018

Tak się zmieni centrum Włoszczowy – zobacz plan rewitalizacji

16 marca 2018 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Umowę o dofinansowanie Projektu p.n.: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski jest partnerem przedsięwzięcia w zakresie przebudowy ul. Wiśniowej. Droga zostanie przebudowana i odwodniona.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 22 614 829,93PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 21 316 948,00PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 490 766,23 PLN

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 1 766 444,83 PLN

Okres realizacji: 2014 – 2020