Jubileusz OSP w Pęcławicach
25 sierpnia 2017
Wspominali Władysława i Zofię Pokusów, których fundacja pomaga młodzieży
28 sierpnia 2017

Ruszyła przebudowa ulicy Kieleckiej w Odrowążu

Stawiamy na pozyskiwanie pieniędzy, czego dowodem są liczne inwestycje. Dlatego cieszy nas przebudowa tej drogi, możliwa do wykonywania przy udziale pieniędzy pozyskanych ze źródeł zewnętrznych – mówi Bogdan Soboń, starosta konecki i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Końskich.

 

21 sierpnia rozpoczęła się przebudowa ulicy Kieleckiej w Odrowążu. To inwestycja prowadzona przez powiat konecki, który jest właścicielem drogi. Prace budowlane na odcinku blisko 1200 metrów trwać będą do końca września. Wzdłuż ulicy, do cmentarza powstanie chodnik, który zwiększy bezpieczeństwo na tym newralgicznym odcinku. Ulica Kielecka przebudowana zostanie na odcinku od jej skrzyżowania z drogą krajową, za przepust w stronę Samsonowa. Łącznie powstanie około 1200 metrów nowej nawierzchni, która już jest sfrezowana.

Koszt zadania to blisko 1 400 000 tys. zł. Jeśli inwestycja zyska dofinansowanie, wówczas blisko 700 tys. pochodzić będzie z budżetu państwa (tzw. „schetynówek”), a po ponad 300 tys. dołożą powiat i gmina Stąporków, bowiem obie jednostki zobowiązały się do połowicznego współfinansowania całości inwestycji.