8 kwietnia 2024
Idziemy dalej Trzecią Drogą. Do wyborów europejskich!!
19 kwietnia 2024

Rocznica 230 Insurekcji Kościuszkowskiej oraz 19 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

„Z pamięci o naszych bliskich utkana jest nasza tożsamość, a pamięć jest tym co nas ukorzenia i potwierdza nasze miejsce na Ziemi.”
Chcemy zwrócić uwagę na dwie wspaniałe postacie.
W 19 rocznicę śmierci Świętego Wielkiego Polaka Jana Pawła Drugiego, który mówił:
„Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.”
Oraz Tadeusza Kościuszkę, w rocznicę upamiętnienia 230 Insurekcji Kościuszkowskiej- bohatera Narodów🇵🇱!Tadeusz Kościuszko jest symboliczną ważną postacią w naszej historii,której jesteśmy winni pamięć bo był wielkim, świadomy odpowiedzialnym obywatelem, przywódcą którego nie możemy zapomnieć. Te wartości- wolność, równość, braterstwo- o które walczył Tadeusz Kościuszko- są dla nas wartościami cały czas nadrzędnymi.