Lepsze warunki na targowiskach
12 września 2017
„Reforma oświaty – start czy falstart?” – zaproszenie na spotkanie
14 września 2017

Remont drogi krajowej w gminie Nowy Korczyn

Trwa remont 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 79 na odcinku Grotniki Duże – Wełnin.

Zakres prac obejmuje wymianę i wyrównanie nawierzchni, modernizację rowów, skarp, przepustów i odwodnienia. Przewidziano także remont zatok autobusowych oraz montaż nowego oznakowania. Wykonawcą zadania jest firma Trakt S.A z Piekoszowa. Koszt robót to ponad 10 mln złotych.