Emerytura bez podatku? Zobacz, ile zyskasz!
8 stycznia 2018
O rekonstrukcji rządu i problemach PiSu z listami wyborczymi – Adam Jarubas w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz
10 stycznia 2018

W Radoszycach budują zbiornik wodny

– To bardzo ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska naturalnego. Zbiornik retencyjny oczekiwany był od 30 lat. Te dwie rzeki Kozłówka i Plebanka, które przepływają przez gminę mają charakter rzek górskich. Przy wielkich opadach wzbierają na tyle, że zalewają okoliczne miejscowości. Niejednokrotnie tak się stało. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1989 roku, kiedy Grodzisko, Wisy i Zychy zostały zalane. Dlatego inwestycja ta jest bardzo potrzebna nie tylko do celów turystyczno-rekreacyjnych, ale przede wszystkim do celów środowiskowych – mówiła Agata Binkowska podczas „wbicia łopaty” pod  nową inwestycję pt. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach” .

 

Zbiornik powstanie na rzece Plebance, pomiędzy drogami powiatowymi Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce – Momocicha.

Jego celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych, w tym zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień, pożarów czy suszy. Zbiornik, który zostanie wybudowany będzie miał wpływ na wyrównanie niskich przepływów na rzece Plebance, zwłaszcza w okresie suszy oraz będzie służył jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Koszt całkowity zadania to 15 756 172, 37 zł, dofinansowania unijne stanowi 85 % – 13 392 746,51 zł.

Roboty budowlane wykona konsorcjum składające się z przedsiębiorstw: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz z Sandomierza, Robson Sp. z o.o. z Sandomierza oraz Buskopol S.A. z Buska-Zdroju.