Powstanie obwodnica Włoszczowy
20 września 2017
Rada Naczelna PSL o wyborach samorządowych
25 września 2017

W Radoszycach będzie zalew

22 – hektarowy zbiornik wodny z plażą usytuowaną blisko lasu, oświetleniem, miejscami parkingowymi oraz stoiskami handlowymi powstanie w Radoszycach.

 

Zbiornik powstanie na rzece Plebance, pomiędzy dwiema drogami powiatowymi Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce –Momocicha.

Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Koszt całkowity zadania to 15 756 172, 37 zł, dofinansowania unijne stanowi 85 % – 13 392 746,51 zł.