Adam Jarubas w programie „Młodzież kontra” – Video
3 kwietnia 2017
Kościuszko w tradycji ludowej
4 kwietnia 2017

Promocja wydawnictwa „Układy polityczne”

3 kwietnia 2017 r. członkowie oraz sympatycy Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddziału w Kielcach gościli już po raz kolejny w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Okazją do spotkania była promocja najnowszej publikacji autorstwa Dariusza Detki. Ponadto zgromadzeni omówili bieżącą działalność oraz złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przybyłych gości powitała Urszula Salwa, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki w Kielcach. Następnie Stanisław Durlej, prezes Zarządu Oddziału LTNK wraz z Janem Mazurem i Dariuszem Detką wręczył legitymacje nowym członkom Towarzystwa: Joannie Majewskiej, Leszkowi Wierzbie oraz Karolinie Leder. Kolejnym punktem spotkania było głosowanie nad przyjęciem uchwał dotyczących zmian osobowych we władzach Towarzystwa. Z funkcji skarbnika zrezygnowała Danuta Minkina, a na jej miejsce powołano Joannę Majewską, zaś Jerzego Sobierajskiego w Komisji Rewizyjnej zastąpiła Urszula Salwa.

Jan Mazur, recenzent najnowszej publikacji Dariusza Detki pt. Układy polityczne. Ewolucja układu sił politycznych w województwie świętokrzyskim w latach 1998-2007 wydanej nakładem Towarzystwa, przedstawił problematykę tejże książki. Podkreślił, iż ma ona charakter nowatorski oraz opatrzona została bogatą bazą źródłową. Wydawnictwo stanowi analizę układu sił politycznych w regionie w perspektywie wyborów na różnych szczeblach władzy:  samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych. Prezentuje, jakie skutki na decyzje wyborców miały kampanie wyborcze oraz opisuje różnice pomiędzy wynikami wyborów wśród mieszkańców miast i wsi. Pierwsza część książki dotyczy tworzenia się województwa świętokrzyskiego, które w pierwotnych założeniach miało nie istnieć, a tereny obecnego regionu w pierwszym projekcie rozdzielone zostały między województwa mazowieckie i małopolskie.

Następnie głos zabrał autor publikacji Dariusz Detka. Stwierdził, że ogromny wpływ na wybory obywateli ma kształt kampanii wyborczej oraz jej elementy, tj. hasła czy slogany, które zapadają w pamięć. Ponadto podkreślił, iż często decyzje wyborców z regionu świętokrzyskiego znacząco różnią się od innych województw. Dariusz Detka przypomniał zgromadzonym, że 2 kwietnia minęła 20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP. Zachęcił zebranych do wnikliwej analizy powyższego dokumentu, gdyż jest on podstawą demokracji w Polsce.

Na zakończenie spotkania Irena Wawszczak zaprezentowała napisany przez siebie wiersz dedykowany Danucie Minkinie. Autorka poprzez utwór pragnęła wyrazić wdzięczność w imieniu swoimi i wszystkich członków Towarzystwa za 20 lat jej pracy na rzecz LTNK. Również Stanisław Durlej podziękował koleżance, wręczając kwiaty i upominek. Następnie wraz z Urszulą Salwą złożył zgromadzonym życzenia zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych.  W serdecznej atmosferze, składając sobie wzajemnie życzenia, zakończyło się spotkanie Towarzystwa.

Katarzyna Garbuzik