Rada Naczelna PSL: Gotowi na wybory samorządowe
18 grudnia 2017
Senackie komisje za zmianami w kodeksie wyborczym
19 grudnia 2017

Pracy jeszcze ogrom

Wybór projektu pomnika Wincentego Witosa był bardzo ważnym etapem w procesie zmierzającym do jego wybudowania i odsłonięcia w roku przyszłym. Ale tylko etapem. Kolejnym będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i wreszcie sama budowa.

Równolegle z tymi działaniami Społeczny Komitet Budowy Pomnika planuje podjąć kilka różnych przedsięwzięć popularyzujących postać lidera ruchu ludowego, jednego z ojców założycieli II Rzeczypospolitej. W połowie czerwca 2018 r. zostanie w Kielcach zorganizowana sesja biograficzna, podczas której prelegenci zaprezentują Wincentego Witosa jako działacza państwowego, parlamentarzystę, samorządowca.

Uczestnicy kolejnej edycji Rowerowego Rajdu im. Wincentego Witosa, jaki odbędzie się na początku lipca, pobiorą w zagrodzie Witosa w Wierzchosławicach ziemię, która zostanie wmurowana w postument pomnika. W czasie obchodów Dnia Czynu Chłopskiego zostanie podpisany i poświęcony akt erekcyjny pomnika, który wraz z kapsułą czasu zostanie umieszczony w cokole monumentu. Przygotowywana jest także wkładka do dziennika „Echo Dnia” przybliżająca czytelnikom w popularnej formie premiera Rządu Obrony Narodowej. Samo odsłonięcie pomnika będzie uroczystością o charakterze ogólnopolskim i jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności odbędzie się jesienią przyszłego roku.

Aby te ambitne zamierzenia zrealizować konieczne są pieniądze, których zbiórka trwa nadal. Osoby, które chcą wesprzeć finansowo budowę pomnika mogą tego dokonać wykupując cegiełki lub dokonać wpłaty na podany rachunek.

Józef Szczepańczyk