Wspólnie kolędowali w Skalbmierzu
30 stycznia 2017
Profesor Jerzy Stępień o rządowych planach centralizacji
13 lutego 2017

Powstanie obwodnica Zbludowic

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podpisał w Busku – Zdroju umowę na realizację inwestycji budowy obwodnicy Zbludowic – niezwykle potrzebnej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżujących inwestycji na Ponidziu.  – Ta droga to marzenie wielu pokoleń samorządowców z Buska – Zdroju, chcących zapewnić bezpieczną komunikację i odciążyć strefę uzdrowiskową – mówił marszałek Adam Jarubas.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 29 838 886,73 zł brutto.

–  Obwodnica Zbludowic to efekt modernizacji całego ciągu drogi wojewódzkiej, którą wpisujemy się w całą sieć komunikacyjną kraju. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do pokonania trudności, które były przed tym podpisaniem tej umowy. Rozpoczynamy bardzo ważną inwestycję i to niezwykle radosny moment – mówił gospodarz uroczystości, wicestarosta buski Stanisław Klimczak.

–  To z pewnością historyczny moment i bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom i mieszkańcom, że może do niego dojść – mówił marszałek Adam Jarubas, który wspomniał również o planowanej budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie jako bardzo ważnym połączeniu województwa z południem kraju.
Początek trasy nowej obwodnicy przewidziano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwiema drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy o długości około 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami (w tym 2 ronda) i obiektami inżynierskimi (w tym 2 wiadukty nad drogami gminnymi). Szczegóły inwestycji przedstawił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Na kwestię poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zwracał również uwagę radny Mieczysław Sas – Ta obwodnica jest naprawdę bardzo potrzebna, dotychczas w Zbludowicach było bardzo niebezpiecznie, droga była wąska, podobnie jak pobocze, którym dzieci uczęszczały do szkoły, a chodnika tam nie było – mówił.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dojazdu do działek rolnych, przy projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę dróg dojazdowych o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziano też wykonanie stacji meteo wyposażonej w urządzenia monitorujące w zakresie informacji pogodowej umieszczanej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oświetlenie uliczne przewiduje się w miejscach skrzyżowań skanalizowanych oraz przy parkingu dla samochodów.

Urządzenia służące ochronie środowiska, jakie wstępnie przewiduje się w ramach realizacji tej inwestycji to: przejścia dla zwierząt głównie dla zwierząt małych lub płazów w przepustach, rozwiązania ochrony przed hałasem w rejonie zbliżeń do zabudowy zagrodowej czy systemy odwodnienia drogi z układami oczyszczania.