Odszedł Józef Kwiecień
27 listopada 2017
Kolejne spotkanie Pań z cyklu „Między nami kobietami”
5 grudnia 2017

W powiecie kazimierskim inwestują w przyszłość

Dwie szkoły z powiatu kazimierskiego otrzymały wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Pieniądze będą przeznaczone na edukację dla dzieci i młodzieży, dokształcanie nauczycieli i poszerzenie bazy dydaktycznej. – Inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość młodych ludzi – mówił w Cudzynowicach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kielcach (ziemski).

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami, głównie intelektualnymi. Praca z takimi uczniami wymaga nie tylko umiejętności i wiedzy, ogromnym wsparciem jest specjalistyczna baza dydaktyczna. Pieniądze, które szkoła otrzymała w ramach projektu „Po ROZ-UM do szkoły”, będą przeznaczone między innymi na zakup sprzętu do prowadzenia terapii Warnkego, wyposażenie pracowni kinezyterapii, pracowni logopedycznej, na pomoce szkolne, mobilną pracownię komputerową i tablicę interaktywną.

 

Wartość projektu to 360 245, 13 złotych, z czego 306 208,36 zł. pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 703 266,03 zł, wartość całego projektu to 827 371,80 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, między innymi przez doposażenie bazy dydaktycznej, studia podyplomowe oraz szkolenie nauczycieli i kursy zawodowe dla uczniów, staże i praktyki.

– Mam nadzieję, że te pieniądze będą dobrze służyć naszym dzieciom, młodzieży, nauczycielom i całemu środowisku powiatu kazimierskiego – podkreślił Jan Nowak, starosta kazimierski.

– Dziś rynek pracy nie jest rynkiem dla pracodawcy, ale dla pracobiorcy – mówił Piotr Żołądek. – Dlatego powinniśmy inwestować nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi, bo to zwiększa ich szansę na zatrudnienie. Dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego inwestowanie w programy edukacyjne jest priorytetem – dodał.

– To wsparcie w ramach Poddziałania 8.5.1 i 8.3.4 kierowane jest do wszystkich grup wiekowych uczniów, od przedszkola do szkół ponagimnazajmych. Warto po nie sięgać. Dlatego mam nadzieję, że dziś podpisane umowy będą początkiem dalszej współpracy – powiedział Adam Żebrowski.

Do tej pory powiat kazimierski w ramach wsparcia edukacji otrzymał już 5 milionów złotych z unijnych funduszy. – Chciałbym podkreślić, że jako samorząd jesteście sprawdzonym, doświadczonym, przewidywalnym i odpowiedzialnym beneficjentem. To widać na podstawie wielu projektów, zarówno w ich liczbie jak i jakości – powiedział Piotr Żołądek.

Realizacja projektów rozpocznie się 1 stycznia 2018 roku, zakończy 31 sierpnia 2019r.