Akcja Drzewo dla Polski w Daleszycach
28 marca 2017
Ludowców sposób na samorząd
29 marca 2017

Plenarny Zjazd Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców

W dniu 25.03.2017 roku w siedzibie PSL w Warszawie odbył się Pierwszy Plenarny Zjazd Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, w zjeździe uczestniczyli Paweł Gratka i Damian Żelazny – reprezentujący województwo świętokrzyskie. Na posiedzeniu został wybrany skład Prezydium Zarządu Krajowego FML, na wiceprezesa Krajowego FML został wybrany Damian Żelazny.

 
Damian Żelazny jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego od 2010 roku. Od lat należy do aktywnych działaczy Forum Młodych Ludowców, młodzieżówki PSL oraz Stowarzyszenia „Tradycja i Nowoczesność”. Jest współautorem licznych eventów i akcji mających na celu promowanie wartości tradycji ruchu ludowego. Współorganizuje cykliczny rowerowy „Rajd Witosa” upamiętniający wielkiego Polaka, męża stanu –Wincentego Witosa. Aktywnie działa na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wincentego Witosa w Kielcach.

Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze specjalnością europeistyka i polityka międzynarodowa oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku prawo zamówień publicznych.