Sztandar dla PSL w Chmielniku
2 października 2017
Wybiorą projekt pomnika Wincentego Witosa
4 października 2017

Pieniądze na Mauzoleum w Michniowie

Projekt dotyczący rozbudowy i modernizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Został wysoko oceniony i uplasował się na trzecim miejscu listy rankingowej po ocenie merytorycznej I stopnia.

 

Projekt dotyczący rozbudowy i modernizacji Mauzoleum w Michniowie ma w przeważającej części charakter infrastrukturalny. Obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, zagospodarowanie terenu, urządzenie ekspozycji oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

– Otrzymaliśmy decyzję zakwalifikowania do II etapu konkursu i już przystępujemy do prac nad ogłoszeniem przetargu na urządzenie ekspozycji stałej w tym obiekcie, przygotowanie scenariusza wystaw. Miejmy nadzieję, że ten okres od zakończenia II etapu konkursu do podpisania umowy będzie krótki i będziemy mogli jak najszybciej przystąpić do właściwych prac projektowych – powiedział Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Ma on nadzieję, że w 2019 roku obiekt zostanie otwarty. Dofinansowanie z POIŚ dla tego projektu to ponad 10 mln zł.