Wspierają lokalną społeczność
31 maja 2017
Wybudują nową szkołę w Łopusznie
5 czerwca 2017

Paczka dla kombatanta

Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” jest inicjatorem akcji „Paczka dla Kombatanta”. Partnerem realizacji tego przedsięwzięcia jest Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich z siedzibą w Kielcach. Dzięki takim akcjom pomoc otrzymują Ci, którzy w przeszłości walczyli za nasz kraj, a my jako spadkobiercy historii powinniśmy pamiętać o kombatantach.

W akcję zaangażowały się dzieci ze Szkół Podstawowych im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach, Łagowie, Czarnocinie, Stopnicy.

W dniach 29 – 31 maja ZMW odwiedził w sumie siedem powiatów (kazimierski, buski, sandomierski, opatowski, starachowicki, jędrzejowski, kielecki), a paczki trafiły do rąk wyjątkowych osób.

Dla kombatantów ogromnie ważna jest świadomość, że wartości, które im przyświecały znajdują oddźwięk w młodym pokoleniu.