Zielone Świątki
6 czerwca 2022
Zmarł Zdzisław Ścipiór
28 czerwca 2022

Ostatnie pożegnanie Kol. Heleny Ostachowskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Heleny Ostachowskiej. Urodzona w 1930 r. przez dziesiątki lat była związana z ruchem ludowym. Działała aktywnie w ZMW, ZSL i PSL. Wchodziła w skład władz Stronnictwa, była delegatką na jego zjazdy oraz dwukrotnie delegatką na Kongres. Przez 32 lata pracowała w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Kielcach przechodząc kolejne szczeble organizacyjne aż do funkcji wiceprzewodniczącej. Ta praca była dla niej źródłem głębokiej satysfakcji. Po latach wspominała: Pracując przy organizacji czynów społecznych mogłam przyczynić się do rozwiązywania trudnych problemów wsi w zakresie wodociągów, gazyfikacji, budowy ośrodków zdrowia, szkół, remiz strażackich, dróg. Kompetentna i uczynna cieszyła się szacunkiem przełożonych, podwładnych i interesantów. Za swoje zaangażowanie była wielokrotnie wyróżniana. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, medalem „Pro Patria” oraz Medalem Za Zasługi dla Ruchu Ludowego imienia Wincentego Witosa. W Zmarłej żegnamy patriotkę, wzór państwowca, Człowieka wielkiego serca. Koleżanko Heleno, spoczywaj w pokoju!!