Ostatnie pożegnanie kol. Zdzisława Dorosińskiego
12 maja 2019
Koalicja Polska z poparciem 10.3 %
7 maja 2020

Ostatnia droga prof. Stefana Pastuszki, historyka i działacza ruchu ludowego

Prof. Pastuszka zmarł po ciężkiej chorobie 10 października w wieku 79 lat. Był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, wykładowcą kilku uczelni. Działał w ruchu ludowym, najpierw w ZSL, a od 1989 r. w PSL. W latach 1993-97 był senatorem RP, przez dwa lata także wiceministrem edukacji. Jako senator był też wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W kadencji 2002-2006 przewodniczył Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego, a od 2010 do 2016 r. zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

W ostatniej drodze prof. Stefanowi Pastuszce towarzyszyli liczni działacze PSL z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i pocztami sztandarowymi, a także przedstawiciele innych ugrupowań, m.in. delegacja samorządu województwa.