Zasadź drzewo dla Polski – akcja PSL
1 marca 2017
Pomoc dla rodziny, która w pożarze straciła cały dom
2 marca 2017

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2017 – Finał Wojewódzki

Zgodnie z wieloletnią tradycją Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych. Wydarzenie to skierowane jest do młodych rolników i uczniów szkół rolniczych. Olimpiada odbywa się w trzech etapach. Pierwszy to eliminacje środowiskowe, w których szkoły wyłaniają najlepszych uczniów do udziału w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim. Do ich grona dołączają rolnicy w drugim etapie, którym jest właśnie finał wojewódzki. Z każdego województwa 5 najlepszych uczestników przechodzi do finału krajowego, odbywającego się w ŚODR w Modliszewicach oraz na kieleckich targach AGROTECH.

 
Finał wojewódzki tej imprezy w tym roku odbył się 24 lutego na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim gdzie niegdyś mieściła się szkoła rolnicza. Poza młodymi rolnikami w olimpiadzie udział wzięli uczniowie z ZSCKR w Chrobrzu, ZSCKR w Sandomierzu i ZSCKR w Sichowie Dużym,
Wiedzę uczestników sprawdzano poprzez składający się z 50 pytań test w części teoretycznej, z której najlepszych jedenastu przeszło do części praktycznej. Wiedza praktyczna była sprawdzana poprzez rozpoznanie: nasion, pasz, nawozów, ras zwierząt gospodarskich, chwastów, chorób i szkodników roślin uprawnych oraz pytań z mechanizacji i bhp w rolnictwie.
Zwycięzcami Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zostali: 1. Marcin Poziomek (Czekarzewice Drugie)2.Piotr Malarczyk (Łosienek) 3. Daniel Dapczyński (Czajęcice) 4. Piotr Grabosz (ZSCKR w Sichowie Dużym) 5. Piotr Wic (ZSCKR w Chrobrzu).
Współorganizatorami finału i fundatorami nagródbyli: Agencja Rynku Rolnego, Czesław Siekierski poseł do Parlamentu Europejskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Świętokrzyska Izba Rolnicza,Państwowa Inspekcja Pracy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, mówi Kliś Karol Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Świętokrzyskiego.