Bieg dla Klaudii
7 sierpnia 2017
Włoszczowa: remonty dróg i chodników oraz termomodernizacja szkół
8 sierpnia 2017

Odnawiają świętokrzyską wieś

– Wieś świętokrzyska wypiękniała, widać, że projekty z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017” przynoszą efekty. Kreatywność i zróżnicowanie składanych wniosków jest tak pomysłowe, jak sami beneficjenci. Bardzo dziękuję, że są Państwo zainteresowani tymi miękkimi projektami, bo to nie tylko wielkie przedsięwzięcia się liczą i są dobrze postrzegane przez społeczeństwo, ale również te małe, oczekiwane przez wiele osób. Dziękuję za współpracę, bo ona gwarantuje finalizację pomysłów, które Państwo przelaliście na papier – mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i sekretarz Zarządu Powiatowego PSL w Końskich w Przybysławicach, podczas podpisywania umów z gminami w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej”. W wydarzeniu udział wzięli: Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku i szef Zarządu Powiatowego PSL w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ewelina Bień i Andrzej Swajda.

 

W ramach konkursu wpłynęło w sumie 221 wniosków z 91 gmin. Zarząd Województwa przyjął przygotowane przez komisję konkursową listy rankingowe złożonych wniosków, a Sejmik Województwa przyjął na ostatniej sesji uchwałę w tej sprawie. Zarezerwowany w budżecie województwa 1 mln złotych wystarczy na sfinansowanie w sumie 151 projektów – 95 inwestycyjnych (np. związanych z budową placów zabaw czy miejsc integracji lokalnych społeczności) i 56 związanych z zakupem sprzętu, strojów ludowych czy organizacją lokalnych imprez.

 

Jednocześnie podpisane zostały także umowy na modernizację dróg dojazdowych do pól. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w tym roku na poprawę stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekaże samorządom gminnym za swojego budżetu prawie 1 mln 760 tysięcy złotych. Dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów otrzyma 69 gmin. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 30 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.