Tak się zmieni centrum Włoszczowy – zobacz plan rewitalizacji
9 kwietnia 2018
Między Nami Kobietami – kolejne spotkanie 19 kwietnia
11 kwietnia 2018

Obwodnica Staszowa – prace idą pełną parą

Północno-zachodnia obwodnica Staszowa, to inwestycja długo wyczekiwana. Usprawni i ułatwi ruch w regionie, wpłynie na rozwój miasta, a poprzez znaczne ograniczenie ruchu kołowego w centrum Staszowa, poprawi warunki życia jego mieszkańców. – Dwa najtrudniejsze etapy budowy mostu na Czarnej mamy za sobą teraz jest już z „górki ” wykonawca inwestycji potwierdza, że termin realizacji nie jest zagrożony , trzymamy kciuki – mówi Michał Skotnicki, starosta staszowski.

Długość budowanego odcinka wynosi 4,87 km. W znacznej części obwodnica przebiegać będzie przez tereny leżące poza miastem, łącząc trzy drogi wojewódzkie: nr 765 – Osiek-Staszów-Chmielnik, 757 – Stopnica-Staszów i 764 – Staszów-Raków-Kielce. Inwestycja będzie miała swój początek rondem na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Targową. Następnie przebiegać będzie niemal równolegle z torami kolejowymi i mniej więcej na wysokości stacji PKP przetnie się z drogą na Stopnicę – tu również powstanie rondo. Kolejne dwa zupełnie nowe skrzyżowania okrężne zbudowane zostaną na przecięciu nowej obwodnicy z trasą na Chmielnik, tuż przed Oględowem, i trasą na Raków-Kielce, za Radzikowem, koło placówki Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nieco wcześniej nowa obwodnica, nowoczesnym mostem, przetnie rzekę Czarną.

Inwestycja realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Inwestycja powstaje w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc, które wyceniło realizację tego zadania na 19 milionów 667 tysięcy złotych. Budowa jest dofinansowana z funduszy unijnych.