Godzina więcej dla rodziny – propozycja ludowców
10 maja 2017
Wybudujmy razem
11 maja 2017

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czarnca

Man spod igły P.U.H. MOTO – TRUCK w Kielcach wraz z wyposażeniem będzie służył ochotnikom, którzy niosą pomoc i ratują życie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka otrzymała na zakup wozu dofinansowanie w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Całkowita wartość projektu 780 344,00 zł, wartość dofinansowania – 585 258,00 zł, wkład własny – 195 086,00 zł. To trzeci nowy samochód dla strażaków od listopada 2014r., wcześniej wozy ratowniczo-gaśnicze otrzymały OSP w Kurzelowie i Woli Wiśniowej (październik 2015). Obydwie jednostki również są wpisane do KSRG.