Kościuszko w tradycji ludowej
4 kwietnia 2017
W obronie demokracji – przemówienie profesora Stefana Pastuszki
5 kwietnia 2017

Nowe władze Forum Młodych Ludowców Powiatu Kieleckiego

W ostatni piątek marca odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Młodych Ludowców Powiatu Kieleckiego w Starostwie Powiatowym w Kielcach, na którym dokonano wyborów Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej kieleckiej młodzieżówki. Na zjazd licznie przybyli delegaci z 19 gmin powiatu kieleckiego. W posiedzeniu uczestniczył również Piotr Żołądek – Prezes ZP PSL oraz Monika Pawlik – Prezes ZG PSL w Pierzchnicy.


Posiedzenie otworzyła Barbara Węgrzyn – Prezes FML ustępującej kadencji, natomiast Paweł Gratka – Prezes ZW FML poprowadził merytorycznie zebranie. Ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna po zdaniu sprawozdań z działań realizowanych w czteroletniej kadencji, otrzymał skwitowania przez aklamację.

Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Piotr Żołądek podkreślał jak ważna jest rola edukacji młodzieży i funkcjonowania organizacji politycznej przy aktywności młodych działaczy, którzy w przyszłości mogą wykorzystać szansę i osiągnąć sukces. Forum Młodych Ludowców stawia sobie za cel aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i propagowanie demokratycznych zachowań, szczególnie w środowisku ludzi młodych. Nowoczesny i dynamiczny charakter łączy się nierozerwalnie z najlepszą tradycją polskiej demokracji, której Forum Młodych Ludowców jest spadkobiercami.

Na powiatowym zjeździe została wybrana 3 osobowa Komisja Rewizyjna oraz 14 osobowy Zarząd Powiatowy FML z możliwością rozszerzenia do 19 osób tak, aby każda gmina powiatu kieleckiego posiadała swojego reprezentanta w powiatowej młodzieżówce ludowców.

Na stanowisko Prezesa Zarządu FML Powiatu Kieleckiego wybrany został bezkonkurencyjnie kolega Damian Żelazny – znany z organizacji m.in. rowerowego „Rajdu Witosa”, akcji „Życzeń dla Polski od Polaków” oraz akcji na 11 Listopada „Wolność jest słodka!”.

Damian Żelazny w swoim wystąpieniu podkreślił wielkie przywiązanie do idei ruchu ludowego. Podkreślił, że ruch ludowy to coś więcej niż partia polityczna, to ogromny przekaz wartości ideologicznych, społecznych, gospodarczych których jesteśmy spadkobiercami. W dalszej części przemówienia Damian Żelazny zaznaczył jak ważna jest działalność FML-u, który swoimi eventami czy akcjami społecznymi pokazuje jakimi wspaniałymi wartościami kierują się młodzi ludzie należący, bądź sympatyzujący z FML: – My, jako przedstawiciele młodego pokolenia jesteśmy zobowiązani do propagowania idei tego ruchu, a codzienną pracą musimy udowadniać przewiązanie do niego – mówił Damian Żelazny.