25 lat działalności Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
7 września 2017
Lepsze warunki na targowiskach
12 września 2017

Nowe firmy powstaną w powiecie jędrzejowskim i włoszczowskim

W starostwie powiatowym w Jędrzejowie podpisano umowy na utworzenie 20 nowych firm na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego. Granty przyznano w ramach lokalnych grup działania. Przedsiębiorcy otrzymali po 21 tys. zł na rozpoczęcie działalności oraz 1100 zł miesięcznie wsparcia pomostowego przez pierwszych 6 miesięcy działania firmy. Wartość projektu to ponad 4, 7 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 4, 6 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Projekt realizowany będzie przez 14 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego, a jego liderem jest Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” w Bielinach.

Jego celem jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby odchodzące z rolnictwa, na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego objętych działalnością Lokalnych Grup Działania.