O 10 latach szefowania samorządowi województwa
15 grudnia 2016
Dzielimy się opłatkiem z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego
16 grudnia 2016

Nowe drogi we Włoszczowie

Za chwilę gotowa do odbioru droga wojewódzka na odcinku Włoszczowa – Kurzelów, plany budowy obwodnicy Włoszczowy oraz zmodernizowana siedziba Biblioteki Publicznej – prezes PSL w regionie i marszałek  Adam Jarubas 15 grudnia przebywał we Włoszczowie, gminie, która nie zwalnia tempa i prężnie się rozwija.

Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, wójt gminy Secemin Tadeusz Piekarski oraz Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zapoznali marszałka z modernizacjami dróg. Ze stanem zaawansowania prac na wybudowanej już drodze wojewódzkiej nr 785 Włoszczowa-Kurzelów, której remont będzie kontynuowany aż do granic regionu świętokrzyskiego z łódzkim. W ramach przebudowy wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, przepusty, zjazdy oraz odwodnienie. W kilku miejscowościach wybudowano chodniki.

Wartość całkowita inwestycji to 4 740 532,09 zł, z czego z budżetu województwa przeznaczono 3 500 0000 zł.. Inwestycja wkrótce zostanie oddana do użytkowania.
Podczas wizyty rozmawiano  także o planach budowy obwodnicy Włoszczowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786.

Marszałek odwiedził także przebudowaną Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie, która znajduje się w centrum miasta i jest nowoczesnym miejscem spotkań mieszkańców. W strukturze biblioteki działają wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, internetowa, filia dla dzieci oraz cztery filie wiejskie.