Tworzą obywatelski projekt „Emerytura bez podatku” by pomóc emerytom i rencistom (video, zdjęcia z konferencji)
18 kwietnia 2018
Ludowiec Świętokrzyski – nowe wydanie
23 kwietnia 2018

Nowa droga połączy Tumlin – Zacisze oraz Tumlin – Węgle

– To bardzo ważne zadanie, poprawiające parametry techniczne i bezpieczeństwa na drogach województwa – mówił Piotr Żołądek przed otwarciem drogi, która połączy dwa sołectwa miejscowości Tumlin – Zacisze oraz Tumlin – Węgle.

– Właśnie takimi inwestycjami tworzymy postęp cywilizacyjny, który w tym przypadku jest zasługą współpracy samorządu gminy, powiatu oraz województwa. To pokazuje, że wypracowaliśmy znakomity model współdziałania, który procentuje oszczędnościami i wspólną satysfakcją. To nasz duży sukces jako samorządu województwa, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało nam się sprawiedliwie rozdzielić środki pomiędzy wszystkimi wnioskującymi o tę inwestycję – dodał.

W ramach zadania przebudowana została istniejąca infrastruktura techniczna. Przebudowany został również odcinek drogi powiatowej na długości ok 110 m, gdzie został wykonany chodnik oraz nowa nawierzchnia asfaltowa. Na odcinku drogi gminnej na długości ok. 670 m wykonana została nawierzchnia asfaltowa, odwodnienie, chodnik wraz ze zjazdami oraz świetlenie uliczne LED. Przebudowany został również odcinek drogi powiatowej na długości ok 110 m, gdzie został wykonany chodnik oraz nowa nawierzchnia asfaltowa.

– Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z naszych priorytetów i bardzo cieszymy się z tej ważnej inwestycji, która była połączona z remontem drogi powiatowej. Duże podziękowania należą się Zarządowi Województwa za takie zagospodarowanie środków, które pozwoliło realizować tak wiele inwestycji w całym regionie. Ten element współpracy samorządów w ramach ich kompetencji był ważny również tu – dodał Michał Godowski, starosta kielecki.