Zawody Ludowych Zespołów Sportowych
5 lipca 2017
74. rocznica Pacyfikacji Michniowa
10 lipca 2017

Miliony trafią na odnowę świętokrzyskiej wsi

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. Dzięki temu w sumie 151 projektów związanych z budową placów zabaw, siłowni, modernizacją świetlic wiejskich, zakupem strojów ludowych czy organizacją lokalnych imprez w małych miejscowościach województwa świętokrzyskiego sfinansowanych zostanie w tym roku.

 

 

Konkurs przyczyni się do rozwoju świętokrzyskiej wsi, zwiększy atrakcyjność obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego dla ich mieszkańców, którzy w społecznościach lokalnych będą kultywować tradycję i kulturę.

Zarezerwowany w budżecie województwa 1 mln złotych wystarczy na sfinansowanie 95 projektów inwestycyjnych i 56 związanych z zakupem sprzętu, strojów ludowych, czy organizacją lokalnych imprez.