Młodzawy Duże – święto ludowe i jubileusz OSP
19 czerwca 2017
Pałacowe Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych
22 czerwca 2017

Miliony na pomoc osobom niepełnosprawnym

– Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich osób niepełnosprawnych, tych którzy samodzielnie nie radzą sobie w codziennym życiu. Przekazane środki są niezwykle ważne, by objąć te osoby kompleksową opieką – mówił Piotr Żołądek, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kielcach (ziemski) oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podczas podpisywania 10 umów o łącznej wartości prawie 10 mln zł w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
– To nie tylko działania doraźne, ale również psychologiczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze i zarazem chcemy przygotować odpowiednie kadry, bo jeżeli mamy mówić o asystencie rodziny to musi być to osoba, która ma nabyte odpowiednie uprawiania, wiedzę oraz odpowiednie szkolenie i umiejętności by tymi szczególnymi osobami się zająć. Chciałbym podziękować organizacjom, ludziom którzy, tę problematykę rozumieją i starają się robić wszystko, by każdy dzień tych ludzi był lepszy, słoneczny, taki jak dziś – podkreślił Piotr Żołądek.

Celem przeprowadzonego konkursu jest zreformowanie opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki – ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji jak np. szpitale, i zastąpienie ich placówkami ułatwiającymi integrację chorych ze społecznościami lokalnymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.