Nowe firmy powstaną w powiecie jędrzejowskim i włoszczowskim
12 września 2017
Remont drogi krajowej w gminie Nowy Korczyn
14 września 2017

Lepsze warunki na targowiskach

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” –typ „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał w Ostrowcu Świętokrzyskim umowy na modernizację istniejących targowisk oraz budowę jednego od podstaw.

 

Dofinansowanie otrzyma 7 wniosków związanych z budową lub rozbudową targowisk, na łączną kwotę 6 272 632 złotych. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln złotych, a maksymalny poziom dofinansowania stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

W ramach prac powstaną miejsca handlowe, na których możliwa będzie sprzedaż produktów rolnych, w tym również produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Rolnicy, sprzedający towary na targowiskach będą mogli liczyć na preferencyjne warunki związane z wynajmem powierzchni handlowej przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu operacji.

Wszystkie targowiska, aby otrzymać refundacje poniesionych kosztów kwalifikowalnych będą musiały być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne, zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska, oznaczone nazwą „Mój Rynek”, a w przypadku sprzedaży produktów ekologicznych dodatkowo oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej.