Uczciwy Plan dla Polski – spotkania w terenie
21 listopada 2022
Rusza zbiórka podpisów – Uczciwa Polska
6 grudnia 2022

Krajowy Plan Odbudowy – odblokowanie środków

18 listopada 2022 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach odbyła się konferencja prasowa dotycząca odblokowania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa świętokrzyskiego. W trosce o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie wojewódzkiej wspólnoty samorządowej, zaniepokojeni trudną sytuacją budżetów samorządowych, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wzywa Rząd RP do niezwłocznego podjęcia konstruktywnych i skutecznych działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Środki te już dzisiaj są niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli! Polską racją stanu jest uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy – powiedział europoseł, Prezes ZW PSL Adam Jarubas. Andrzej Swajda radny Kluczu PSL Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego poinformował o złożeniu apelu do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o niezwłoczne podjęcie działań w celu odblokowania i uruchomienia środków finansowych zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Te środki są nam bardzo potrzebne, ponieważ ponad 58 miliardów euro trafią do rolników, przedsiębiorców- powiedziała Jolanta Tyjas radna Kluczu PSL Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
Piotr Żołądek radny Kluczu PSL Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zauważył, że zapowiedzi masowych zwolnień, które są już widoczne w Starachowicach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą spowodować, że załamie się rynek pracy.
Kilka dni temu PSL złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, tzw. ustawę ratunkową; przywraca on praworządność i otwiera drogę do natychmiastowego użycia i zainwestowania w Polsce pieniędzy europejskich.