Promocja wydawnictwa „Układy polityczne”
3 kwietnia 2017
Nowe władze Forum Młodych Ludowców Powiatu Kieleckiego
4 kwietnia 2017

Kościuszko w tradycji ludowej

W przeddzień kolejnej rocznicy zwycięskiej bitwy wojsk kościuszkowskich pod Racławicami w Starostwie Powiatowym w Kielcach otwarto wystawę „Tadeusz Kościuszko w tradycji ludowej i narodowej”.

Na 15 planszach zaprezentowano życiorys Naczelnika Powstania oraz wydarzenia objęte wspólną nazwą Insurekcja 1794 – bitwa pod Racławicami, uniwersał połaniecki, upadek insurekcji, sylwetkę Bartosza Głowackiego. Osobna część wystawy jest poświęcona związkom ruchu ludowego z tradycją kościuszkowską.

Starosta kielecki Michał Godowski i prezes Zarządu Gminnego PSL w Morawicy otwierając wystawę powiedział, że inspiracją do jej urządzenia była przypadająca w tym roku 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki i Rok Kościuszkowski. Starosta podkreślił udział chłopów w bitwie racławickiej oraz zasługi Tadeusza Kościuszki dla sprawy chłopskiej.

– Dla uczczenia roku Kościuszki, postanowiliśmy zorganizować wystawę poświęconą jednemu z najważniejszych bohaterów naszej ziemi – mówi starosta kielecki, Michał Godowski. – Zgromadzone zdjęcia ukazują drogę podkrakowskich włościan z gospodarstwa wiejskiego na pole bitewne, by przez Manifest Połaniecki, chorągiew grenadierów krakowskich z napisem „Żywią y bronią” stać się ważną treścią w patriotycznym wychowaniu Polaków przez dwa wieki. Zachęcam mieszkańców powiatu do odwiedzenia naszej siedziby i zapoznania się z wystawą.

Obecny na otwarciu Piotr Żołądek, prezes Zarządu Powiatu PSL w Kielcach podziękował starostwu za podjęcie tej inicjatywy. Jego zdaniem samorząd powiatowy w ten sposób włącza się w obchody istotnych wydarzeń w historii Polski. Ze zgromadzonych na wystawie kopii dokumentów  jasno wynika, że istnieje bardzo ścisły związek między budzeniem narodowej świadomości chłopów w okresie Insurekcji a późniejszymi ich postawami. W początkach ruchu ludowego bardzo często odwoływano się do powstania kościuszkowskiego, które po raz pierwszy w dziejach warstwę chłopską wprowadziło w nurt spraw narodowych.