O Państwowym Funduszu Senioralnym
28 listopada 2016
„Masłowskie melodie pokoleń” – jubileusz chóru „Masłowianie”
30 listopada 2016

Konferencja „Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka – Uzdrowiskowy Trójkąt w Regionie Świętokrzyskim”.

W Kazimierzy Wielkiej zakończyła się międzynarodowa konferencja pt. „Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka – Uzdrowiskowy Trójkąt w Regionie Świętokrzyskim”.

Tematyka spotkania dotyczyła prezentacji potencjału sektora turystyki uzdrowiskowo-medycznej, będącego jednym z kluczowych gałęzi gospodarki regionu świętokrzyskiego zajmującego strategiczne miejsce nie tylko w skali województwa ale i kraju. Na spotkaniu rozmawiano o planach rozwoju ośrodka uzdrowiskowego w Kazimierzy Wielkiej. Przedstawiono potencjał uzdrowiskowy Kazimierzy Wielkiej oraz koncepcję rozwoju nowopowstałych ośrodków uzdrowiskowych, (Health Care Strategy International) Germering, Niemcy. Zaprezentowano działalności ukraińskiego stowarzyszenia turystyki medycznej. Konferencja organizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów OPEN DAYS 2016 obchodzonego w Brukseli, gdzie regiony członkowskie wyraziły chęć zorganizowania jednego wydarzenia na terenie swojego województwa, tzw. Local Event, którego hasło przewodnie to „Regiony i Miasta dla zrównoważonego rozwoju”. Konferencję zainaugurowano 29 listopada w Busku-Zdroju.